10 bệnh ung thư phổ biến đang hủy hoại nam giới Việt

0
495

Nam giới Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở hạng cao thứ nhì, nhưng tỷ lệ tử vong vì ung thư thuộc hạng cao nhất thế giới.

Trong số các nguyên nhân, có việc phát hiện muộn, khi bệnh đã ở các giai đoạn cuối.

10 bệnh ung thư phổ biến đang hủy hoại nam giới Việt

 

CHIA SẺ